İthalat-İhracat Eğitimleri

İhracat ve Dış Ticaret İşlemleri

İhracat İthalat yapan şirketlerin dış ticaret işlemlerine ilişkin bilgilendirilmesidir.

Eğitimin Bölümleri
İHRACAT VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

· İhracat

o İhracat Şekilleri

o İhracat Bedellerinin Tahsil Şekilleri

Akreditifli ödeme

Vesaik mukabili ödeme

Mal mukabili ödeme

Kabul kredili ödeme

Peşin Ödeme

Alıcı Firma Performansı

Özel Takas

Bağlı Muamele

· İhracat bedellerinin tahsil süreleri

· Muhsuben Ödeme

· İhracat Hesabının Kapatılması

· İthalat

· İthalat Mevzuatı

· Genel Esaslar

o Ödeme Şekilleri

Akreditifli Ödeme

Vesaik mukabili ödeme

Mal Mukabili

Peşin Ödeme

o Görünmeyen nedenler

o Sermaye Hareketleri

o Garanti Mektupları

o Yurtiçi teminat

o Yurtdışı Teminat

 
 
 
Minerva Eğitim Teknolojileri www.minervaedutech.com

Dış Ticarette Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi

Günümüz rekabet koşulllarında kalıcı rakebettin sağlanmasını olmaz olmazı tükecitici istek ve beklentilerini karşılayan ürün ve hizmetlerin doğru yerde doğru zamanda olmasını sağlamaktır. Doğru kişiye doğru zaman da doğru ürün ve hizmetin sunulmasının temel yapı taşlarından olan tedarik zinciri yönetimi ve lojistik yönetimi konularının dış ticaret uygulamaları bazında tüm boyutlarıyla paylaşılması temel amacımızdır.

Eğitimin Bölümleri
? Lojistik yönetimi nedir

? Tedarik zinciri yönetimi nedir?

? Neden tedarik zincirleri?

? İş stratejisi ile tedarik zinciri arasındaki bağlantı

? Tedarik zinciri performansının temel faktörleri

? Neden Lojistik Yönetimi?

? Lojistik hizmet çeşitleri

? Türkiye lojistik alanda ne durumda?

? Lojistik maliyet kalemleri

? Lojistik yönetim de operasyon&planlama ilişkisi

? Taşımacılık türleri

? Dış ticarette teslim şekilleri

? Lojistik hizmet alınacak firma belirleme kriterleri

? Sektörel Bazda Tedarik Zinciri Yönetimi

Şirketlerin lojistik-tedarik zincir yönetiminde ve dış ticaret işlemlerinde aktif rol alan sorumlular-uzmanlar-yöneticiler
 
 
ELEGANT Danışmanlık www.elegantdanismanlik.com

Genel Dış Ticaret Uygulamaları

Dış Ticaret Genel Uygulamaları Bilgilendirme semineridir.

Eğitimin Bölümleri
Dış Ticarete Başlangıç ve Temel Kavramlar

· Temel Bilgiler

· Neden Dış Ticaret

· Riskler nelerdir ve nasıl kaçınılır

Temel Dis Ticaret Belgeleri

· Sevk Belgelerinin Uygulamalı Tanıtımı, Konsimento ve Çesitleri

· Dolaşım Belgeleri ve Malin Menşei Kavramı

· Gözetim Belgesi, Ekspertiz Raporu, Sağlık Sertifikası, Ordino

· Nakliyat Sigortaları

Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri

· INCOTERMS

· Akreditifli Ödeme Şekli

· Peşin Ödeme, Vesaik Mukabili ve Mal mukabili Ödeme

· Akreditif Metni Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

· Uygulamali Akreditif Açılış İşlemi

· Rezerv Çalısmaları


Dış Ticaret ile ilgilinen Tüm Firma Katılımcıları
 
 
ELEGANT Danışmanlık www.elegantdanismanlik.com

İhracatta Katma Değer

Kursiyerleri ihracatta KDV istisnası , ihracat istisnası konu olan ihracat şekilleri ile özellik gösteren konular.

En az lise mezunu olması şartıyla her seviyede kurs.
 
 
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi www.maltepe.edu.tr

Dış Ticaret İşlemleri

Dış ticaret mevzuatına hakim, dış ticaret faaliyetlerine ilişkin belgesel işlemleri yürütebilecek, dış ticaret işlemleri muhasebesine vakıf uzmanlar yetiştirmek.

En az lise mezunu olması şartıyla her seviyede kurs.
 
Dış ticaret mevzuatına hakim ,diş ticaret faliyetlerine ilişkin belgesel işlemleri dış yürütebilecek , diş ticaret işlemleri muhasebesine vakıf uzmanlar yetişmek.
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi www.maltepe.edu.tr

Dışticaret Mevzuatı-Genel Bankacılık Eğitimi ve Uygulamaları

* Bu eğitimlerde kapsam dış ticaret mevzuatı ve günlük uygulamaları, hem ihracat hem de ithalat işlemleri yapan tarafların yükümlülükleri ve işleyişlerini adım adım ele alacaktır. Dış ticaret rejimi gereksinimlerinin tamamı eğitim programlarımız dahilindedir. Bu bağlamda konular ithalatçı ve ihracatçı kurum iletişiminin tamamı, ödeme sistemleri ve malın gümrükten tahliye edilmesi işlemlerinden ithalatçı firmanın deposuna ulaşması sürecine kadar tüm detaylarıyla ele alınacaktır.Dış ticaret eğitiminin kapsadığı 3 alan bulunmaktadır. İthalat-İhracat ve ödeme sistemlerinin yükümlülükleri.
* Öte yandan bankacılık alanındaki eğitimlerimiz farklı bölümlerde mevduat, kambiyo, döviz işlemleri, operasyon ve fon yönetimi v.b çeşitli konuları kapsamaktadır. Bu bağlamda hem farklı finansal kuruluşların hem de bankaların gereksinimleri karşılayabilecek eğitimleri sektör deneyimi olan eğitimcilerle sunmaktayız. Ayrıca Bankalar Birliği'nce belirlenmiş standart eğitimleri verebilecek deneyimli bir kadro ile çalışmaktayız.

Yurt içi ve Yurtdışı Teminat Mektupları KATILIMCILAR: Bankaların ve firmaların ilgili servislerinde çalışan yetkili ve yetkili yardımcıları Taahhüt Firmalarının Bankalar Tarafından Analizi ve Banka Kredi Analizine Etkileri KATILIMCILAR Yönetmen, Yetkili, Uzman, İkinci Müdür ve Müdür Yardımcısı seviyesinde Genel Müdürlük Krediler, İstihbarat, Mali Analiz ile Genel Müdürlük ve Şubelerin Kredi Pazarlama elemanlarına yöneliktir. Dış Ticaret Kredileri-Ülke Kredileri (ECA Kredileri) KATILIMCILAR : Bankaların ve firmaların krediler, kambiyo, operasyon ve pazarlama bölümlerinde çalışan elemanlarına yöneliktir. Kredi Türleri ve Risk Yönetimi KATILIMCILAR : Şube kredi ve /veya pazarlama, tahsis, izleme ve şube Genel Müdürlük krediler biriminde çalışanlarına Yöneliktir. Genel Bankacılık KATILIMCILAR: Bankaların tüm birimlerinde çalışan servis yetkilisi, uzman yrd. ve uzmanlara yöneliktir. Bankacılıkta Profesyonel Pazarlama ve Satış Katılımcılar : Şirket , banka hedeflerinin ve stratejilerinin belirlenmesinde, uygulanmasında ve kontrolünde görev alan müşteri ile temasta olan veya müşteri hizmetlerinin sağlanması için destek sağlayan tüm bölüm ve şube çalışanları ile pazarlama elemanlarına yöneliktir. Bankacılık Kurumsal Pazarlama Katılımcılar: Banka hedeflerinin ve stratejilerinin belirlenmesinde, uygulanmasında ve kontrolünde görev alan, müşteri ile temasta olan veya müşteri hizmetlerinin sağlanması için destek sağlayan tüm bölüm ve şube çalışanları ile kurumsal pazarlama elemanlarına yöneliktir.
 
Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri Uluslar arası ticaretin temelini oluşturan konuların, bankacılığı ve firmaları ilgilendiren yönleri ve risk açısından örnekleme ve uygulama çalışması yolu ile anlatımı amaçlanmıştır
MEZON Yönetim Danışmanlık www.mezonn.com